"Ključ u njivu!"

  • Pocikovano žičano pletivo 


  • Plastificirano žičano pletivo


  • Bodljikava žica


  • Grifovana žica


  • Panel ograde


  • Betonski stubovi


  • Zatezači za žicu